Estera logo
PERMANENTNI MAKE UP OBRVA U tek tu ću vam dati konkretne informacije o načinu na koji e izvodi permanentni make up obrva ili trajna šminka i Japan ko i crtavanje obrva i koja je njihova među obna razlika, ali i avjet o produženoj kućnoj njezi Trajna šminka je na tala iz potrebe da e određeni nedo taci na licu nadomje te ili da e po tojeći oblici izdefiniraju i nagla e Namijenjene u i vim dobnim kupinama , a najčešće tražena...
Pročitaj više